Christmas at Resurrection 2015Christmas 2014Green Screens 2014Greenscreens-Christmas At Resurrection 2015CAR 2015Christmas at Resurrection 2013Greenscreen lobby photos 2016Christmas at Resurrection 2016Oratorio 2017Christmas 2017 PerformanceChristmas Photo Booth 2017